4400 Nyíregyháza-Felsősima, Lomb u. 14/A | +36 42-44-11-55
     

Adatkezelési tájékoztató

 

A https://caballus.hu/egyesuleteink weboldalon elérhető SZIROM LOVAS SPORT EGYESÜLET által végzett adománygyűjtés során megvalósított,

– az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR) –

megfelelő adatkezelési tevékenységének szabályairól.

Egyesületünk tiszteletben tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást az Ön által az Egyesület internetes elérhetőségén megadott, illetőleg az Önnel kapcsolatba hozható személyes adatai kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről.

Az adatkezelési tájékoztató kizárólag a fenti webcímen elérhető Honlapon megjelenő Szirom Lovas Sport Egyesület adományozásával kapcsolatban kezelt személyes adatokra vonatkozik.

Felhasználó jelen szabályzat keretében: az a természetes személy, aki Honlapunkat felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat, vagy nyújt-e támogatást Egyesületünknek.

Adatkezelő adatai:

Név: Szirom Lovas Sport Egyesület
Székhely: 4235 Biri, Szabadság utca 75.
Képviseli: Magera József
Telefon: 06-42-44-11-55
E-mail: magerajozsef@gmail.com, a továbbiakban: Egyesület vagy Adatkezelő

 

A weboldal üzemeltetője:

Cégnév: Caballus Sport Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hímes utca 48.
Képviseli: Magera József
Telefon: +36-30-206-2098
E-mail: magerajozsef@gmail.com

 

A weboldal tárhelyszolgáltatója (Adatfeldolgozó):

A honlap fejlesztője és
tárhely szolgáltatója: BERE-NET Kft.
Székhely: 4611 Jéke, Táncsics u. 8., 
Képviselő: Berencsi Máté,
Telefonszám: +36 30 451 96 72,
E-mail cím: info@forweb.hu

Az adatok tárolását biztosító tárhely az Európai Unió területén működik.

Pénzügyi szolgáltató:

BARION Payment Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2- 43., Telefonszám: 06-1-464-7099.)

Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 

1. Az Egyesület támogatása

Az Egyesületünk a Honlapon saját tevékenységét mutatja be, azt népszerűsíti. Egyesületünk tevékenységének támogatása érdekében, lehetőséget nyújtunk adomány átutalására.
Az adatkezelésben Ön akkor válik érintetté, ha a Támogatás leírása alatt található űrlap kitöltésével jelzi támogatói szándékát, melyet követően a Fizetés gombra történő kattintással lehetősége van bankkártyás fizetéssel támogatni szervezetünket.
A támogatásra szolgáló űrlap Honlapon keresztül történő kitöltésével az Ön által megadott adatait (név, telefonszám, e-mail cím, megjegyzés, támogatás összege) az Egyesület jogos érdeke alapján kezeljük. Az adatkezelés jogalapja tehát a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja lesz.
Az adatok forrása az Ön, mint érintett által kitöltött űrlap.
Adatait erre irányuló törlési kérelméig kezeljük.
A megadott adatai segítségével értesítjük Önt az Egyesületünk által szervezett programokról, valamint teljesítjük a jogszabály által előírt kötelező tájékoztatást a támogatás felhasználásáról.
A támogatói oldalon megadott személyes adatai közül a nevét és a támogatás összegét a BARION Payment Zrt. részére azonosítás céljából.
A Megrendelés során megadott adatokat az Egyesület honlapjához tartozó admin felületén kezeljük, az adatokat a tárhely szolgáltatója által biztosított tárhelyünkön tároljuk. A személyes adatokat kizárólag az Egyesületünk elnöke és az elnökség tagjai kezelik.
Az adatok megadása a Honlapon keresztül titkosított HTTPS protokoll használatával történik.

2. Kapcsolattartás

Az Egyesület támogatásával, programjaival, közérdekű információival, panaszával kapcsolatban a magerajozsef@gmail.com e-mail címre írt levelében megadott nevét, e-mail címét és egyéb, Ön által megadott információkat a levelezőrendszerünkben az adatkezelési cél megvalósulásáig tároljuk, azt követően az adatok levelezőrendszerünkből törlésre kerülnek. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása lesz, melyhez az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá. A kapcsolatfelvétel keretében megadott adatait kizárólag az Egyesület elnöke kezeli az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve az Ön törlésre irányuló kérelmének beérkezéséig. 

Kapcsolattartás során megadott adatait másnak – a törvényi kivételtől eltekintve – nem adjuk át.

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

A GDPR előírásaival összhangban Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogai gyakorlása érdekében az magerajozsef@gmail.com e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot. 

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése, a jogellenes adatkezelés, vagy helyesbítés iránti kérelem teljesítése ingyenes.

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni. Tiltakozhat továbbá az adatai kezelése ellen, és joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat.

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Honlapon külön linken kerül megjelenítésre.

Az űrlap elküldését megelőzően Önnek kifejezett nyilatkozatot kell tennie az Adatkezelési tájékoztató megismeréséről és tartalmának elfogadásáról.
Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról. A Honlap kommunikációja titkosított csatornán történik. 

Az adatkezelésre használt számítógépek felhasználó névvel és jelszóval védettek, valamint azok fizikai védelmét egyéb biztonságtechnikai felszereléssel is biztosítjuk.
Az adatfeldolgozó által tárolt adatok biztonságos üzemeltetésű, tűzfallal védett szerveren és megfelelő vírusvédelemmel ellátott szoftverekkel kerülnek tárolásra.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

COOKIE (SÜTI) TÁJÉKOZTATÓ

A Támogatói űrlapon kitöltött adataira a honlap – amennyiben a böngészője számára ezt engedélyezi – az Ön internetképes eszközén elhelyezett süti segítségével emlékezni fog. Ezen adatait 30 napig tároljuk az Ön gépén, ami azt jelenti, hogyha elkezdi begépelni adatait, a honlap felajánlja az általa 30 napig tárolt adatot az aktuális mezőnél. Ha ezt a funkciót nem szeretné, hogy biztosítsuk az Ön számára, kérjük ne hagyja jóvá böngészőjében a sütik tárolását. A honlap e nélkül a süti nélkül is megfelelően fog működni. 

A Google Analytics rendszer, harmadik fél által elhelyezett sütinek számít, a Honlap látogatottsági adatait méri, azonban mint harmadik fél által elhelyezett adatok vonatkozásában sem történik személyes adatkezelés. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. A sütik tárolási ideje ez esetben az oldal böngészéséig tart.
Google Ads: A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték Honlapot, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A Honapot felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, ez esetben, számukra nem fog megjelenni a Honlap egyéb webhelyek böngészése során.

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését.

A honlap által alkalmazott sütikről a Honlap üzemeltetője által kiadott Adatkezelési tájékoztatóból kaphat további információkat.

PANASZKEZELÉS


Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Honlapon feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük a magerajozsef@gmail.com e-mail címre megküldeni. Levelére 30 napon belül érdemben válaszolunk.
Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely:http://www.naih.hu/

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk az Egyesület weboldalán mindenki számára elérhető.
Egyesületünk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

Kelt, Nyíregyháza, 2018. 12. hó 20. nap

-----------------------------

vezető tisztségviselő

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
• információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
• a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
• és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).


Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.
https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html